Cetak

Keahlian Perpustakaan

 

Kategori Keahlian UniSZA

Kategori Keahlian

Bil Kategori Keahlian
1
Pelajar Prasiswazah
Pelajar Ijazah (Sarjana Muda) / Diploma
2


Pelajar Siswazah
Pelajar Diploma Lepasan Ijazah
Pelajar Ijazah Lanjutan (Sarjana)
Pelajar Ijazah Kedoktoran (PhD)
3


Staf Akademik
Pensyarah tetap/kontrak
Tutor tetap/kontrak
Felo Akademik
4
Staf Pengurusan dan Profesional
Pegawai tetap/kontrak
5
Pegawai Pelaksanan / Sokongan
Kakitangan tetap/kontrak
6.

Keahlian Luar

**Pelajar IPT awam dibenarkan membuat rujukan dengan membawa kad pelajar masing-masing.

 

Pendaftaran

Pendaftaran Keahlian

  • Semua pelajar diminta mendaftar  keahlian perpustakaan semasa menghadiri sesi program literasi perpustakaan (di Perpustakaan).
  • Bagi  kakitangan Universiti, mereka juga perlu mendaftar keahlian perpustakaan.

 

 

 

 

 

 

Status Keahlian

Status Keahlian (Pelajar dan Kakitangan)

  • Pelajar yang menangguhkan pengajian akan diberikan status suspended sehingga mereka menyambung semula pengajian.
  • Pelajar yang menarik diri dari pengajian atau tidak menamatkan pengajian atau digugurkan dari pengajian atau mana-mana perkara yang berkaitan akan diberikan status terminated. Segala kemudahan yang diberi ditarik balik.
  • Kakitangan yang sedang cuti belajar di dalam negara (kecuali UniSZA) akan diberikan status study leave. Walau bagaimanapun, beliau  berhak menggunakan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perpustakaan.
  • Kakitangan yang sedang cuti belajar di luar negara akan diberikan status suspended sehingga mereka kembali berkhidmat dengan UniSZA.
  • Kakitangan yang melanjutkan pelajaran di UniSZA akan menerima pakai keahlian sebagai kakitangan seperti sebelumnya dan berhak menggunakan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh perpustakaan.

 

 

 

Kelayakan Pinjaman Staf/Pelajar UniSZA

Kelayakan Pinjaman Mengikut Kategori Keahlian

Kategori Pengguna Pelajar Pegawai Akademik Pengurusan &
Profesional
Pegawai Sokongan
Prasiswazah Siswazah
Kelayakan Bil. Hari Bil. Hari Bil. Hari Bil. Hari Bil. Hari
7 14 15 30 20 60 7 30 4 14

 

 

 

 

 

Keahlian Pengguna Luar & Kelayakan Pinjaman

Keahlian Pengguna Luar

 Bil.  Kategori Yuran Deposit & Kemudahan Pinjaman
Rujukan sahaja Kad ahli & Daftar (RM) Yuran Tahunan (RM)

Deposit 

(RM)

*Bilangan 

Pinjaman

Tempoh

(hari)

1.

 Keanggotaan Korporat 

 (3 org ahli semasa)

Percuma 5 / ahli 1000.00 500.00 / ahli *2 14
2.

 Profesional /

 Pegawai Swasta

Percuma 5 300.00 500.00 *2 14
3.  Pelajar UA / IPTS Percuma 5 - 300.00 *2 14
4.  Kakitangan Kerajaan Percuma 5 100.00 500.00 *2 14
5.

 Institusi kerajaan 

 (3 org ahli semasa)

Percuma 5 / ahli 500.00 500.00 / ahli *2 14
6.  Pesara Percuma 5 100.00 200.00 *2 14
7.  Pesara UniSZA Percuma 5 - - *2 14
8.  Alumni UniSZA Percuma 5 - 100.00 *2 14
9.

 **Anak Staf  UniSZA

 (umur di bawah 21

 tahun)

Percuma 5 - - *1 14

*   Pinjaman terhad kepada bahan bercetak sahaja.

* * Ibubapa (staf berkaitan) sebagai penjamin.

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR

 

 

                          HUBUNGI KAMI
                           
Open source productions