Cetak

Keahlian Perpustakaan

 

Kategori

Kategori Keahlian

Bil Kategori Keahlian
1
Pelajar Siswazah
Pelajar Ijazah (Sarjana Muda) / Diploma
2


Pelajar Pascasiswazah
Pelajar Diploma Lepasan Ijazah
Pelajar Ijazah Lanjutan (Masters)
Pelajar Ijazah Kedoktoran (Ph.D)
3


Pegawai Akademik
Pensyarah tetap/kontrak
Tutor tetap/kontrak
Felo Akademik
4
Pegawai Pengurusan dan Profesional
Pegawai tetap/kontrak
5
Pegawai Sokongan
Kakitangan tetap/kontrak

**Pelajar IPT awam dibenarkan membuat rujukan dengan membawa kad pelajar masing-masing.

Pendaftaran

Pendaftaran Keahlian

  • Semua pelajar diminta mendaftar  keahlian perpustakaan semasa menghadiri sesi program literasi perpustakaan (di Perpustakaan).
  • Bagi  kakitangan Universiti, mereka juga perlu mendaftar keahlian perpustakaan.

 

 

 

 

 

 

Status

Status Keahlian (Pelajar dan Kakitangan)

  • Pelajar yang menangguhkan pengajian akan diberikan status suspended sehingga mereka menyambung semula pengajian.
  • Pelajar yang menarik diri dari pengajian atau tidak menamatkan pengajian atau digugurkan dari pengajian atau mana-mana perkara yang berkaitan akan diberikan status terminated. Segala kemudahan yang diberi ditarik balik.
  • Kakitangan yang sedang cuti belajar di dalam negara (kecuali UniSZA) akan diberikan status study leave. Walau bagaimanapun, beliau  berhak menggunakan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perpustakaan.
  • Kakitangan yang sedang cuti belajar di luar negara akan diberikan status suspended sehingga mereka kembali berkhidmat dengan UniSZA.
  • Kakitangan yang melanjutkan pelajaran di UniSZA akan menerima pakai keahlian sebagai kakitangan seperti sebelumnya dan berhak menggunakan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh perpustakaan.

 

 

 

Kelayakan Pinjaman

Kelayakan Pinjaman Mengikut Kategori Keahlian

Kategori Pengguna Pelajar Pegawai Akademik Pengurusan &
Profesional
Pegawai Sokongan
Siswazah Pascasiswazah
Kelayakan Bil. Hari Bil. Hari Bil. Hari Bil. Hari Bil. Hari
7 14 15 30 20 60 7 30 4 14

 

 

 

 

 

Keahlian Pengguna Luar

Keahlian Pengguna Luar

 Bil.  Kategori Yuran Deposit & Kemudahan Pinjaman
Rujukan sahaja Kad ahli & Daftar (RM) Yuran Tahunan (RM) Deposit(RM) BilanganPinjaman Tempoh(hari)
1. Keanggotaan korporat(3 org ahli semasa) Percuma 5/ahli 1000.00 500.00/ ahli *2 14
2. Profesional (lawyer, dll.) - 5 300.00 500.00 *2 14
3. Pelajar - 5 - 300.00 *2 14
4. Kakitangan kerajaan - 5 100.00 500.00 *2 14
5. Institusi kerajaan(3 org ahli semasa) - 5/ahli 500.00 500.00/ ahli *2 14
6. Pesara - 5 100.00 400.00 *2 14
7. Pesara UniSZA - 5 - 400.00 *2 14
8. **Anak Staf  UniSZA(umur di bawah 21 tahun) - 5 - - *1 14

*   Pinjaman terhad kepada bahan bercetak sahaja.

* * Ibubapa (staf berkaitan) sebagai penjamin.

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR

 

Keahlian KK UniSZA-UMT

UniSZA-UMT

Keahlian perpustakaan dibuka kepada semua pelajar/ staf UniSZA dan UMT.

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN PROGRAM KESEPUNYAAN DAN KESERAKANAN (KK) (COMMONALITY & COLLEGIALITY)

                          HUBUNGI KAMI
                           
                             
Open source productions