Cetak

Piagam Pelanggan

 

Kami komited untuk menyediakan:

1) Sumber yang relevan dan terkini bagi menyokong visi dan misi Universiti.

2) Persekitaran pembelajaran yang kondusif bagi merangsang pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.

3) Kakitangan yang kompeten, cekap dan mesra pelanggan.

 

                          HUBUNGI KAMI
                           
Open source productions