Cetak

Staf Direktori | Staff Directory

Kampus Gong Badak
Gong Badak Campus
  Tel: 609 - 668 7815
  Faks | Fax: 609 - 668 7854
Kampus Perubatan
Medical Campus
  Tel: 609 - 627 5756 / 5757 / 5742
  Faks | Fax: 609 - 627 5776
Kampus Besut
Besut Campus
  Tel: 609 - 699 3199
  Faks | Fax: 609 - 699 3199

 

Staf

Staf Perpustakaan

Pejabat Ketua Pustakawan

Pejabat Ketua Pustakawan

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 

Norulhuda Binti Makhtar 
Timbalan Ketua Pustakawan|Deputy Chief Librarian

8674
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. 

Nor Azimah Binti Ngah
Setiausaha Pejabat|Office Secretary
  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
 

BPPP

 
Bahagian Pembangunan Perancangan Perpustakaan | Library Development Planning Division
       
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Idris Bin Jamaluddin
Pustakawan Kanan|Senior Librarian
8677 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.     
Unit Pentadbiran & Latihan | Administration & Training Unit
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Muhammad Khairi Bin Che Zahari
Penolong Pendaftar|Assistant Registrar
 8688 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Unit Kewangan | Finance Unit

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 


Pustakawan|Librarian

                             

Unit Kualiti & Audit | Quality & Audit Unit

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Nur Asyikin Binti Lut Ahmad
Pustakawan|Librarian
8672
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Fatin Amirah Bin Ramlan Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant 8672 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Staf Pelaksana | Supporting Staff

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Hani Binti Abd. Majid
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant
7815
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Siti Zawiah Binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O)|Admin Assistant (clerical)

7815
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Erni Suriyani Zolkepeli
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7815
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Tengku Adam Malik Bin Tengku Ngah
Pembantu Operasi|Operation Assistant

7815 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

BPT

Bahagian Pengurusan Teknikal | Technical Management Division
       
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Mohd Sabri Bin Muda
Penolong Ketua Pustakawan (Pemangkuan)|Assistant Chief Librarian (Acting)
8677 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Unit Pembangunan Koleksi (Perolehan Monograf / Bahan Media) | Collection Development Unit (Acquisition of Monograph / Media Material)

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Nurul Huda Binti Zulkifli
Pustakawan Kanan|Senior Librarian
8683
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Wan Zanariah Binti Wan Salleh                Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant

7811 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Wan Mohd Sairi Bin Wan Malik
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant
7811 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Perolehan Monograf/Bahan Media | Section of Acquisition Monograph/Media Material
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Marini Binti Muskhatar
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7811 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.  

 

Mursyidi Bin Mohamed
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant

 

7811 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Perolehan Bahan Arkib | Section of Acquisition Archive Material
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Nor Raziah Binti Abdul Razet 
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant 
7811 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.  
Seksyen Hadiah & Pertukaran | Section of Gifts & Exchange
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Rozila Binti Md Amin
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7811 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.  

Unit Pembangunan Koleksi (Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik) | Collection Development Unit (Serials & Electronic Resources)

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Marlina Binti Jaafar
Pustakawan Kanan|Senior Librarian

8680

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Kamariah Binti Zaki
Pembantu Pustakawan Kanan |Senior Librarian Assistant
7818 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen  Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik | Section of Serials & Electronic Resources
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Hidayah Binti Ali
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant        
7818 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.  
Seksyen  Bahan Undang-Undang | Section of Law Material
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Hidayah Binti Ali
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant   
7818 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Unit Pengindeksan & Bibliografi | Indexing & Bibliography Unit

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
       
Tengku Nur Azila Binti Tengku Aziz
Pustakawan|Librarian
8688 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Saharuddin Bin Ab. Rahman
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant
7813 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Mansor Bin Sidek
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant
7813 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Pengindeksan Bahan Arab | Section of Indexing Arabic Material
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Najihah Binti Yusof
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant 
7707 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.  
Seksyen Pengindeksan Monograf & Eletronik/AV | Section of Monographs & Electronics/ AV
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Awathif Binti Mohd Yusoff
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7707

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Nik Nurul Fatihah Binti Nik Alias
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7707 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.  

BPP

Bahagian Pengurusan Perkhidmatan | Service Management Division
       
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Rosnorzaini Binti Rusli
Penolong Ketua Pustakawan|Assistant Chief Librarian
8684 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Unit Perkhidmatan Maklumat | Information Service Unit

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 

Aina Kartini Binti Mohamad Saleh Pustakawan|Librarian

  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Mohd Nazli Bin Embong
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant

8690

Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Pendidikan Pengguna | Section of User Education
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Zawari Bin Zainon
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7809 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Konsultasi Maklumat & Rujukan | Section of Information Consultation & Reference
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Zawari Bin Zainon
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7809 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Koleksi Undang-Undang | Section of Law Collections
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Rafidah Anis Binti Mohd Saaid
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7630 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Unit Perkhidmatan Pelanggan | Customer Service Unit

Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Sofiah Binti Khalid
Pustakawan Kanan|Senior Librarian
8685
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Che Md. Zuki Bin Ismail
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant 
7629 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
       

Seksyen Tuntutan & Bayaran Denda | Section of Claims & Fines

Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Nor Fazuani Binti Mohamad
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7809 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Sirkulasi | Section of Circulation
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext. 
Emel 
   Email    
 
Najwa Izzati Binti Razali
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7809 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Mohd Farouq Bin Nurul Huda @ Ariffin
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7809 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Aisyah Najiah Binti Che Darawi
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7809 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Promosi & Pemasaran Perkhidmatan | Section of  Promotion & Marketing services
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Norhidayah Binti Razak    
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7809 
 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Grafik, Teknologi Media & Web | Section of Graphic, Media & Web Technology
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Mohamad Sufri Bin Azmi
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7632  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Muhammad Syahmi Bin Ab Manaf                             Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant 

7632 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant 

7632 @unisza.edu.my  
Unit Arkib, Galeri & Koleksi Khas | Archive, Gallery & Special Collection Unit
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Nur Asyikin Binti Lut Ahmad
Pustakawan|Librarian
8672 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

Pustakawan|Librarian

8674 @unisza.edu.my
 
Puspa Binti A. Rashid
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant
7632 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Amri Bin Ghawi
Pembantu Pemuliharaan Kanan|Senior Preservation Assistant
7637 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Arkib & Galeri | Section of Archive & Gallery
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Nor Azreen Binti Mamat                           
Pembantu Pustakawan|Library Assistant
8690 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Pemuliharaan & Pemeliharaan Bahan | Section of Conservation & Preservation
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Haniff Rizal Bin Mohd Zahid
Pembantu Pemuliharaan|Preservation Assistant
7637 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Hilmie Aiman Bin Abdullah
Pembantu Pemuliharaan|Preservation Assistant
7637 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Unit Repositori Universiti | University Repository  Unit

Nama/Jawatan 
Name / Position
 Samb. 
Ext. 
 Emel 
Email
 
Muhammad Akmal Bin Azhar               
Pustakawan|Librarian
8823  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Seksyen Bantuan Penyelidikan | Section of Research Assistance 
Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Rafidah Anis Binti Mohd Saaid
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
 7630 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Seksyen IR & Pendigitalan Bahan | Section of IR & Digitization Materials 

Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Abdul Azim Bin Mukhzam
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
7632  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Unit Teknologi Perpustakaan (Seksyen Sistem Pengurusan Perpustakaan | Seksyen Penyelenggaraan ICT) | Library Technology Unit (Section of Library Management System | Section of ICT Maintenance)
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Mohd Khairudin Bin Mohd Yasin
Pegawai Teknologi Maklumat|IT Officer
8681 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Staf Gunasama | Cooperative Staff

Nama/Jawatan 
Name / Position
Samb. 
Ext.
Emel 
Email
 
Normazuni Binti Zakaria
Pembantu Operasi|Operation Assistant
7632  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

 

Staf

Staf Perpustakaan Kampus

Kampus Perubatan

Perpustakaan Kampus Perubatan | Medical Campus Library
 609-627 ext      
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Noorfadzilah Binti Mokhtar@Makhtar
Pustakawan|Librarian
5521 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Fazuridah Binti Ab. Rahman
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant

5591 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Md. Dzulfahmi Bin Zakaria
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
5591 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Rosliza Binti Mohd Sharif
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
5591 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Kampus Besut

Perpustakaan Kampus Besut | Besut Campus Library
609-699 ext      
Nama/Jawatan
Name / Position
Samb.
Ext.
Emel
Email
 
Norhazura Binti Yunus
Pustakawan|Librarian
3146 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Nur Solehah Binti Izzat Ullah Sheikh
Pustakawan|Librarian

3146 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Yusuf Amin Bin Ismail
Pembantu Pustakawan Kanan|Senior Librarian Assistant

3199 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Raja Noradilla Hayyana Binti Raja Khalid
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant

3199  Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Muhamad Baharin Bin Gani
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
3199 Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Pembantu Pustakawan|Librarian Assistant
     
     

 

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
Open source productions