Cetak

Visi, Misi dan Objektif

Visi

Menjadi Pusat maklumat akademik yang unggul berasaskan teknologi.


 

 Misi

Menyediakan maklumat serta kemudahan terkini bagi menyokong proses pengajaran, pembelajaran dan pembangunan penyelidikan untuk kecemerlangan akademik.


 

 Objektif

  • Menjadi pusat maklumat dan rujukan Universiti.
  • Memperoleh dan membangunkan koleksi perpustakaan yang berkualiti bertepatan dengan keperluan akademik dan penyelidikan semasa dan akan datang dalam apa jua bentuk.
  • Mewujudkan satu pasukan pengurusan perpustakaan yang berkelayakan, cekap, beriltizam dan peka kepada misi dan visi Universiti dan meningkatkan profil perpustakaan pada pandangan umum.
  • Menyediakan perkhidmatan maklumat yang lengkap, tersusun dan terkini dalam persekitaran yang kondusif.
  • Menjadi rakan kongsi pencapaian kegemilangan akademik.
  • Menyediakan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan semua pengunjung Universiti sama ada warga Universiti mahupun masyarakat am yang memerlukan maklumat.
  • Menggiatkan program budaya ilmu untuk warga kampus dan persekitarannya serta memupuk kesedaran terhadap nilai maklumat.
  • Memaksimakan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan dan perkhidmatan perpustakaan.
                          HUBUNGI KAMI
                           
Open source productions