Cetak

Bahagian / Unit

BAHAGIAN   UNIT
Bahagian Perancangan Pembangunan Perpustakaan   Unit Pentadbiran, Latihan & Kewangan
    Unit Kualiti & Audit
Bahagian Pembangunan & Pengurusan Sumber   Unit Perolehan Sumber Maklumat
    - Perolehan Monograf & AV
    - Perolehan Hadiah & Pertukaran
    - Perolehan Bahan Bersiri
    - Perolehan Sumber Digital
    Unit Pengindeksan & Bibliografi
    - Pengindeksan Monograf
    - Pengindeksan Bahan Elektronik & AV
    - Pengindeksan Bahan Arab
Bahagian Perkhidmatan Pengguna   Unit Perkhidmatan Maklumat
    - Pendidikan Pengguna & Perundingan Maklumat
    - Bantuan Penyelidikan
    Unit Pengurusan Koleksi
    - Pengurusan Sirkulasi
    - Pengurusan Arkib
    - Pengurusan Pemuliharaan
Bahagian Teknologi Maklumat & Multimedia   Unit Pengurusan & Penyelenggaraan Sistem Perpustakaan
    Unit Pengurusan Sumber Digital & Multimedia
    - Pengurusan Sumber Digital
    - Pengurusan Sumber Multimedia
Perpustakaan Kampus Kota
  Unit Pentadbiran
    Unit Perkhidmatan Maklumat 
    Unit Teknikal
Perpustakaan Kampus Tembila   Unit Pentadbiran
    Unit Perkhidmatan Maklumat 
    Unit Teknikal                           HUBUNGI KAMI
                           
                             
Open source productions