Cetak

Bahagian / Unit

BAHAGIAN   UNIT
Bahagian Perancangan Pembangunan Perpustakaan   Unit Pentadbiran & Latihan
    Unit Kewangan
    Unit Kualiti & Audit
Bahagian Pengurusan Teknikal   Unit Pembangunan Koleksi
    - Perolehan Monograf & Bahan Media
    - Hadiah & Pertukaran
    - Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik
    - Perolehan Bahan Arab
    - Pembaharuan Langganan
    - Penerimaan Tuntutan
    Unit Pengindeksan & Bibliografi
    - Pengindeksan Monograf & Elektronik/AV
    - Pengindeksan Bahan Arab
Bahagian Pengurusan Perkhidmatan
  Unit Perkhidmatan Maklumat
    - Pendidikan Pengguna & Perundingan Maklumat
    - Koleksi Undang-undang
    - Sirkulasi
    - Pemasaran Perkhidmatan
    Unit Pengurusan Koleksi
    - Pengurusan Sirkulasi
    - Pengurusan Arkib & Pemuliharaan
    - Penjilidan
    Unit Bantuan Penyelidikan
    - Bantuan Penyelidikan
    Unit Teknologi Maklumat & Multimedia
    - Pengurusan & Penyelenggaraan Sistem Perpustakaan
    - Pengurusan Sumber Digital & Multimedia
    - Pengurusan Sebaran Maklumat
Perpustakaan Kampus Perubatan
  - Teknikal
    - Perkhidmatan
Perpustakaan Kampus Besut   - Teknikal
    - Perkhidmatan
    - Pentadbiran & Latihan                          HUBUNGI KAMI
                           
                             
Open source productions