Cetak

Perkhidmatan Pembekalan Dokumen

KADAR BAYARAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DOKUMEN

 

KADAR BAYARAN DIKENAKAN   
Ahli Perpustakaan  Bukan Ahli Perpustakaan 
Caj Bilangan Artikel Caj Bilangan Artikel

Percuma

5 artikel pertama percuma setahun - Softcopy

  RM10.00    1 artikel/individu - softcopy

RM5.00/artikel/individu

Artikel ke 6 dan seterusnya - Softcopy

Hardcopy

RM0.20/muka surat

 

Hardcopy

RM0.20/muka surat

                                                                                                                                                          berkuat kuasa pada 01 Mei 2018

                          HUBUNGI KAMI
                           
Open source productions