Events Calendar

loader
Print

Senarai Program Perpustakaan

Upcoming Events List

 

2015

JANUARI

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 
08/01/15
Bengkel Pengendalian bahan perpustakaan bagi Kampus Antarabangsa 12/01/15
Bengkel Pengorganisasian Bahan Perpustakaan KTB 13-15/01/15
Bengkel Penilaian Prestasi Syarikat/Pembekal 2014 (PEMBEKALAN BAHAN PERPUSTAKAAN) 14-15/01/15
Latihan Penggunaan TV signage 15/01/2015
Bengkel Halatuju dan Perancangan Strategik  Perpustakaan 18-19/01/15
Latihan Suntingan Kandungan Infokiosk 20/01/15
Mesyuarat BPPP 29/01/15
Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Undang-Undang (JKPUU)  
Kaji selidik Kepuasan Pengguna 2014 31/01/15

 

FEBRUARI

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Mesyuarat Majlis Ketua-Ketua Pustakawan IPTA/PERPUN 05/02/2015
Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Syarikat 08/02/2015
Taklimat dan Lawatan Tapak Berkenaan Pewasapan (Fumigation) 09/02/2015
Mesyuarat MLG 09/02/2015
Mesyuarat BPPS 09/02/2015
Latihan Pangkalan Data Turnitin 10/02/2015
Mesyuarat BPP Bil. 1/2015 10/02/2015
JKP 11/02/2015
Mesyuarat Khidmat Komuniti Perpustakaan 17/02/2015
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 
17/02/2015
Mesyuarat Kakitangan Kumpulan Pelaksana 23/02/2015
Mesyuarat Kakitangan 24/02/2015
Pameran bersama organisasi Luar 26/02/2015
Ceramah Modal Insan dan Malam Warga Perpustakaan 27/02/2015

 

MAC

 

Nama / NameTarikh / Start Date
MOLEC 05/03/2015
MESYUARAT PENGAGIHAN BAHAN SEMPENA PESTA BUKU 08/03/2015
Bengkel Refreshment Penyusunan Bahan 11/03/2015
Ceramah Modal Insan dan Perkongsian Maklumat 12/03/2015
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 17/03/2015
Mesyuarat Malaysian System Librarian (MySyL) 18/03/2015
Bengkel Asas Adobe Photoshop / Fotografi 25-26/03/15
Program Santai Bersama Pelajar 31/03/2015

 

APRIL

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Latihan Penyelenggaraan Peralatan RFID  06/04/2015
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan  13/04/2015
JKP  14/04/2015
Latihan Research Tools  15/04/2015
EBRARY  20/04/2015
SPRINGERLINK  20/04/2015
BENGKEL PENGKATALOGAN RDA  20-23/04/15
Ebsco (ASP)  21/04/2015
Ebsco (BSP)  21/04/2015
Medline  21/04/2015

GRAMMARLY@EDU & CLJ

 22/04/2015
Mesyuarat Majlis Ketua-ketua Pustakawan IPTA/PERPUN APRIL
Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Undang-Undang (JKPUU) APRIL

 
 

MEI

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Bengkel Adobe Premier Pro / Suntingan Video 4-5/05/15
Mesyuarat MLG 11/05/15
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 12/05/2015
Ceramah Modal Insan dan Perkongsian Maklumat 13/05/2015
BENGKEL PENULISAN BERSAMA EMERALD 14/05/2015
Bengkel Pemurnian Dokumen Kualiti & ISO 25-26/05/15
Mesyuarat Perpustakaan Kumpulan Islam MEI

 

JUN

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Kursus Asas Microsoft Office 8-9/06/15
Ceramah Modal Insan dan Perkongsian Maklumat 11/06/2015
Mesyuarat Khidmat Komuniti Perpustakaan 15/06/15
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 16/06/2015
Mesyuarat Malaysian System Librarian (MySyL) 18/06/15
Literasi Maklumat untuk Pelajar Baharu JUN

 

JULAI

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Latihan Refreshment CopiBook Scanner 06/07/2015
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 13/07/2015
JKP 14/07/2015
Mesyuarat BPPP 28/07/2015
Pameran Bersama Organisasi Luar 23/07/2015

 

OGOS

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Jamuan Hari Raya 05/08/2015
Mesyuarat BPP Bil. 2/2015 06/08/2015
Mesyuarat MLG 10/08/2015
Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Syarikat 11/08/2015
Ceramah Modal Insan dan Perkongsian Maklumat 13/08/2015
MOLEC 13/08/2015
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 18/08/2015
Mesyuarat Kumpulan Pelaksana 20/08/2015
Bengkel Penjilidan & Pembaikan Bahan 24/08/2015
Mesyuarat Kakitangan 27/08/2015
Pameran Kemerdekaan 1-31/08/15
Mesyuarat Majlis Ketua-ketua Pustakawan IPTA/PERPUN OGOS
Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Undang-Undang (JKPUU) OGOS

 

SEPTEMBER

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Bengkel Produksi Montaj Video Menggunakan Adobe After Effects 07/09/2015
Mesyuarat Malaysian System Librarian (MySyL) 14/09/2015
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 15/09/2015 
Ceramah Modal Insan dan Perkongsian Maklumat 17/09/2015
Literasi Maklumat untuk Pelajar Baru SEPTEMBER

 

OKTOBER

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Minggu Perpustakaan 4-8/10/15
LEXIS MALAYSIA 05/10/2015
BANKSCOPE 05/10/2015
BLIS 05/10/2015
DATASTREAM 06/10/2015
PROQUEST 06/10/2015
SCOPUS 06/10/2015
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 12/10/2015
JKP 13/10/2015
Mesyuarat Khidmat Komuniti Perpustakaan 20/10/15
Hari Perpustakaan KTB 21/10/2015
Bengkel Pemurnian Dokumen Kualiti & ISO 26-27/10/15
Mesyuarat Perpustakaan Kumpulan Islam OKTOBER

 

NOVEMBER

 

Nama / NameTarikh / Start Date
MOLEC 05/11/2015
Mesyuarat MLG 16/11/15
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 17/11/2015
Program Ummah Care 23/11/2015

 

DISEMBER

 

Nama / NameTarikh / Start Date
Mesyuarat Pengurusan Perpustakaan 15/12/2015
Kajian Kepuasan Pengguna 2015 15/12 - 31/01
Mesyuarat Majlis Ketua-ketua Pustakawan IPTA/PERPUN DISEMBER
Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan Undang-Undang (JKPUU) DISEMBER

 

 

                 CONTACT US
           
Open source productions