Cetak

Muat Turun Borang

 

Pelajar

Borang Pertanyaan Rujukan             
Borang Permohonan Mengesan Bahan

Borang Permohonan Bahan dari Perpustakaan Luar

Borang Permohonan Kelas Kemahiran Maklumat

Borang Penilaian Pangkalan Data Percubaan

Borang Aduan/Cadangan Pelanggan

Borang Permohonan Pinjaman Buku (Kampus Gong Badak)

Borang Permohonan Pinjaman Buku (Kampus Besut)

Borang Permohonan Pinjaman Buku (Kampus Perubatan)

Borang Permohonan Membuat Rujukan Koleksi Tesis

Akademik

Borang Pertanyaan Rujukan             

Borang Permohonan Mengesan Bahan

Borang Permohonan Bahan dari Perpustakaan Luar

Borang Permohonan Kelas Kemahiran Maklumat

Borang Penilaian Pangkalan Data Percubaan

Borang Cadangan Bahan (Monograf/Bahan Media)

Borang Cadangan Bahan (Terbitan Bersiri/Pangkalan Data)

Borang Pengesahan Pembelian Bahan Bacaan untuk Geran Penyelidikan

Borang Aduan/Cadangan Pelanggan

Borang Permohonan Pinjaman Buku (Kampus Gong Badak)

Borang Permohonan Pinjaman Buku (Kampus Besut)

Borang Permohonan Pinjaman Buku (Kampus Perubatan)

 

Pengguna Awam

Borang Permohonan Keahlian Pengguna Luar
   

 

 

Bahagian Pengurusan Teknikal Perpustakaan (BPT)

Borang Permohonan Bahan Untuk Diproses Segera

Borang Pengesahan Pembelian Bahan Bacaan utk Geran Penyelidikan

Borang Cadangan Bahan Monograf

Borang Cadangan Terbitan Bersiri dan Sumber Elektronik   

Borang Tidak Memenuhi Spesifikasi

 

 

Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP)

Borang Pemohonan Keahlian Luar          
Borang Permohonan Mengesan Bahan

Borang Aduan Cadangan Pelanggan

Borang Pertanyaan Rujukan

Borang Pinjaman Antara Perpustakaan

Borang Pinjaman Antara Kampus

Borang Permohonan Kelas Kemahiran Maklumat

 

 

 

 

 

 

                          HUBUNGI KAMI
                           
Open source productions