Cetak

Muat Turun Borang

 

Pelajar

Borang Pertanyaan Rujukan             
Borang Permohonan Mengesan Bahan

Borang Permohonan Bahan dari Perpustakaan Luar

Borang Permohonan Kelas Kemahiran Maklumat

Borang Penilaian Pangkalan Data Percubaan

Borang Aduan/Cadangan Pelanggan

Akademik

Borang Pertanyaan Rujukan             

Borang Permohonan Mengesan Bahan

Borang Permohonan Bahan dari Perpustakaan Luar

Borang Permohonan Kelas Kemahiran Maklumat

Borang Penilaian Pangkalan Data Percubaan

Borang Cadangan Bahan (Monograf/Bahan Media)

Borang Cadangan Bahan (Terbitan Bersiri/Pangkalan Data)

Borang Pengesahan Pembelian Bahan Bacaan untuk Geran Penyelidikan

E-Rep System Query Form

Borang Aduan/Cadangan Pelanggan

 

Pentadbir

Borang SAF (Service Alert Form)

Borang Bahan Tidak Memenuhi Spesifikasi

Borang Permohonan Bahan Untuk Diproses Segera

Borang Permohonan Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP)

Borang Penghantaran Bahan Antara Kampus

Pengguna Awam

Borang Permohonan Keahlian Pengguna Luar
   

 

 

 

                          HUBUNGI KAMI
                           
                             
Open source productions