Cetak

Buku Elektronik

[Akses Dari Luar Kampus]

No. Buku Elektronik
Perkara Jenis
1.

 
Buku Elektronik yang merangkumi pelbagai bidang
 
Panduan Pengguna :
Teks Penuh
2.

Buku Elektronik yang merangkumi pelbagai bidang

Panduan:

1. Klik EBSCOhost Research Databases

2. Tandakan (/) pada petak 'ebook collection'

3. Klik 'continue'

Panduan Pengguna

Teks Penuh
3.

Buku Elektronik yang merangkumi bidang Teknologi Maklumat, Bahasa & Komunikasi, Pengurusan Teks Penuh
4.

Buku Elektronik yang merangkumi bidang sains pertanian, teknologi makanan dan perubatan

Teks Penuh
5.

Buku Elektronik yang merangkumi bidang kaunseling kerjaya, pengurusan kepimpinan dan pengkomputeran

Panduan Pengguna

Teks Penuh
6. Buku Elektronik yang merangkumi bidang kerja sosial dan antropologi (Fakulti Sains Sosial dan Gunaan)
Panduan Pengguna
Teks Penuh
7. Buku Elektronik yang merangkumi bidang sains kesihatan & pemakanan, sains haiwan dan pertanian  Teks Penuh
8. Buku Elektronik yang merangkumi bidang Teknologi Maklumat (Fakulti Infomatik dan Komputeran)
Teks Penuh
9. Maktabah Syamilah / Shamela ialah sebuah software yang diterbitkan oleh  jaringan Da’wah Islamiyah al-Misykat, yang berisi kumpulan 6000 lebih Kitab Islam dalam bidang-bidang tertentu. Teks Penuh

(Setiap dokumen yang dipaparkan di sini adalah berbentuk *.pdf dan anda memerlukan acrobat reader® untuk menggunakannya. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan acrobat reader®, sila lawati http://www.adobe.com/)


Untuk keterangan lanjut sila hubungi :-
Encik Syaiful Hisyam Bin Saleh 
Pustakawan Rujukan

E-mel : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. 
Tel : 609 - 668 8687 
Faks : 609 - 668 7854

Open source productions