Cetak

Buku Elektronik

[Akses Dari Luar Kampus]

No. Buku Elektronik
Perkara Jenis
1.

 
Buku Elektronik yang merangkumi pelbagai bidang
 
Panduan Pengguna :
Teks Penuh
2.

Buku Elektronik yang merangkumi pelbagai bidang

Panduan:

1. Klik EBSCOhost Research Databases

2. Tandakan (/) pada petak 'ebook collection'

3. Klik 'continue'

Panduan Pengguna

Teks Penuh
3.

Buku Elektronik yang merangkumi bidang Teknologi Maklumat, Bahasa & Komunikasi, Pengurusan Teks Penuh
4.

Buku Elektronik yang merangkumi bidang sains pertanian, teknologi makanan dan perubatan

Teks Penuh
5.

Buku Elektronik yang merangkumi bidang kaunseling kerjaya, pengurusan kepimpinan dan pengkomputeran

Panduan Pengguna

Teks Penuh
6. Buku Elektronik yang merangkumi bidang kerja sosial dan antropologi (Fakulti Sains Sosial dan Gunaan)
Panduan Pengguna
Teks Penuh
7. Buku Elektronik yang merangkumi bidang sains kesihatan & pemakanan, sains haiwan dan pertanian  Teks Penuh
8. Buku Elektronik yang merangkumi bidang Teknologi Maklumat (Fakulti Infomatik dan Komputeran)
Teks Penuh

9.

ScienceDirect adalah penyelesaian maklumat utama Elsevier untuk penyelidik. Ia menggabungkan autoritatif, teks penuh saintifik, teknikal, dan kandungan kesihatan dengan fungsi pintar, intuitif supaya anda pengguna boleh dimaklumkan dalam bidang mereka, dan bekerja dengan lebih berkesan dan cekap.

Teks Penuh

10.

Maktabah Syamilah / Shamela ialah sebuah software yang diterbitkan oleh  jaringan Da’wah Islamiyah al-Misykat, yang berisi kumpulan 6000 lebih Kitab Islam dalam bidang-bidang tertentu.

Teks Penuh

(Setiap dokumen yang dipaparkan di sini adalah berbentuk *.pdf dan anda memerlukan acrobat reader® untuk menggunakannya. Bagi sesiapa yang ingin mendapatkan acrobat reader®, sila lawati http://www.adobe.com/)


Untuk keterangan lanjut sila hubungi :-
Puan Sofiah Binti Khalid
Pustakawan Rujukan

E-mel : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. 
Tel : 609 - 668 8685
Faks : 609 - 668 7854

                          HUBUNGI KAMI
                           
                             
Open source productions