BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN SPK JABATAN PERPUSTAKAAN UDM 2010

KUALA TERENGGANU - Bengkel Pemurnian Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Jabatan Perpustakaan 2010 telah diadakan pada 7hb - 8hb Mac 2010 bertempat di Bilik Tayangan, Perpustakaan UDM, Kampus KUSZA dan telah dirasmikan oleh Tuan Haji Ghazali bin Mat Jamil, Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Darul Iman Malaysia. Seramai 21 orang kakitangan yang terdiri daripada Pustakawan dan Pembantu Perpustakaan Kanan telah menyertai Bengkel ini dan fasilitator adalah Puan Ariza Binti Ibrahim (Ketua Unit Jaminan Kualiti).

 

Bengkel dua (2) hari ini telah memberi penumpuan kepada aspek-aspek seperti membuat penyemakan semula ke atas dokumentasi SPK dan membuat penambahbaikan dokumentasi SPK Perpustakaan supaya selaras dengan pelaksanaan sistem automasi serta memenuhi Standard MS ISO 9001:2008.

 

 

Berita ROSNORZAINI RUSLI

Gambar JABATAN PERPUSTAKAAN UDM