Visi, Misi dan Objektif

Visi

Menjadi Pusat maklumat akademik yang unggul berasaskan teknologi.


 

 Misi

Menyediakan maklumat serta kemudahan terkini bagi menyokong proses pengajaran, pembelajaran dan pembangunan penyelidikan untuk kecemerlangan akademik.


 

 Objektif

  • Menjadi pusat maklumat dan rujukan Universiti.
  • Memperoleh dan membangunkan koleksi perpustakaan yang berkualiti bertepatan dengan keperluan akademik dan penyelidikan semasa dan akan datang dalam apa jua bentuk.
  • Mewujudkan satu pasukan pengurusan perpustakaan yang berkelayakan, cekap, beriltizam dan peka kepada misi dan visi Universiti dan meningkatkan profil perpustakaan pada pandangan umum.
  • Menyediakan perkhidmatan maklumat yang lengkap, tersusun dan terkini dalam persekitaran yang kondusif.
  • Menjadi rakan kongsi pencapaian kegemilangan akademik.
  • Menyediakan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan semua pengunjung Universiti sama ada warga Universiti mahupun masyarakat am yang memerlukan maklumat.
  • Menggiatkan program budaya ilmu untuk warga kampus dan persekitarannya serta memupuk kesedaran terhadap nilai maklumat.
  • Memaksimakan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan dan perkhidmatan perpustakaan.
                          HUBUNGI KAMI
                           
                             
Open source productions